• Witamy na stronie firmy Elsan Sp. z o.o.
  • Masz pytania? Zadzwoń 81 441 00 96 do 97
  • ul. Mełgiewska 11a,
  • 20-216 Lublin
  • Pon-Pt 7:00 - 17:00
  • Sobota 8:00 - 15:00

Projektowanie


Firma Elsan oferuje swoim klientom fachową pomoc przy wyborze odpowiedniego asortymentu. Projekt nawierzchni pomaga uzyskać harmonijny wygląd całej posesji oraz podkreślić jej indywidualny charakter. Przy zakupie materiałów w naszej firmie proponujemy Państwu skorzystanie z bezpłatnej usługi projektowej*. Nasi architekci krajobrazu przygotują niepowtarzalny projekt nawierzchni uwzględniający Państwa potrzeby i gusta, dopasowany do kolorystyki i charakteru domu. Po dokonaniu pomiaru na posesji opracowywany jest koncepcyjny projekt nawierzchni w skali 1:100 (rzut z góry przedstawiający schematyczny układ kostek, uwzględniający kolorystykę, zwymiarowany) z pełną specyfikacją materiałową, co ułatwi Państwu zamówienie odpowiedniej ilości materiałów.
INFORMACJE DLA KLIENTA
1. Koszt wykonania projektu nawierzchni powyżej 150m2 z grupy Decco wynosi 1000,00 zł.; płatne w dniu wykonania pomiarów u Klienta lub w terminie wcześniejszym w kasie Elsan Sp. z o.o. Przy zakupie materiałów zgodnie z listą materiałów wynikającą z projektu klient otrzyma rabat w wysokości 800,00 zł., Koszt wizyty Projektanta na terenie inwestycji u Klienta wynosi każdorazowo 200,00 zł. W przypadku wykonania projektu bez wizyty Projektanta na terenie inwestycji rabat na zakup materiałów do projektu wynosi 1000zł.
Koszt wykonania projektu nawierzchni poniżej 150m2 z grupy Decco lub z materiału spoza grupy Decco, wynosi 1000,00 zł.; płatne w dniu wykonania pomiarów u Klienta lub w terminie wcześniejszym w kasie Elsan Sp. z o.o. Przy zakupie materiału zgodnie z listą materiałów wynikającą z projektu klient otrzyma rabat w wysokości 400,00 zł., Koszt wizyty Projektanta na terenie inwestycji u Klienta wynosi każdorazowo 200,00 zł. W przypadku wykonania projektu bez wizyty Projektanta na terenie inwestycji rabat na zakup materiałów do projektu wynosi 600zł.
Rabat zostanie naliczony poprzez korektę w/w kwoty z ostatniej zakupowej faktury VAT . Koszt wykonania projektu nawierzchni określony jest kwotą brutto. Klient każdorazowo otrzyma fakturę VAT na w/w kwotę. Szczegółowe warunki umowy handlowej pomiędzy Elsan Sp. z o.o. a Klientem, będą każdorazowo ustalone indywidualnie.
2. Projektant opracowuje projekt nawierzchni na podstawie informacji przekazanych przez Klienta. Projekt zostanie wykonany w terminie 14 dni po przekazaniu, niezbędnych w celu projektowania, informacji od Klienta.
3. Przygotowany projekt jest projektem koncepcyjnym, zawiera: rzut z góry, zwymiarowany rysunek koncepcyjny oraz zestawienie materiałów, projekt nie zawiera wizualizacji 3D.
4. Projektant w ramach umowy, przygotuje jedną koncepcję projektu nawierzchni. Klient w ramach umowy może dwukrotnie dokonać zmian w projekcie. Ingerencja w projekt nie może być znacząca. Zmiany w projekcie nie zostaną zaakceptowane, jeżeli dotyczą zmiany wymiaru głównego materiału/kostki/płyt. Jeżeli zmiana dotyczy wymiaru materiału/kostki/płyt, będzie to traktowane jako nowe zlecenie. Klient ma 30 dni na zaakceptowanie przedstawionego projektu nawierzchni, po tym terminie projekt nawierzchni staje się ostateczną wersją. Po odebraniu przez Klienta projektu w postaci wydruku, w siedzibie Elsan Sp. z o.o., zmiany nie będą uwzględniane. Późniejsze zmiany w projekcie oraz ich zakres, może spowodować naliczenie dodatkowej opłaty za wykonanie zmian w projekcie.
5.Termin realizacji dostaw materiałów do Klienta jest ściśle powiązany z planem produkcyjnym Producenta wybranego materiału. Elsan Sp. z o.o. nie odpowiada za dostępność materiału u producenta.
6. Realizacja projektu nawierzchni pozostaje wyłącznie po stronie Klienta. Elsan Sp. z o.o. nie nadzoruje procesu realizacji wykonania projektu u Klienta.
7. Elsan Sp. z o.o. jest uprawniona do wykonania zdjęć wykonanej realizacji u Klienta. Klient zgadza się nieodpłatnie do umieszczenia zdjęć w folderach reklamowych i informacyjnych Elsan Sp. z o.o.
8. Właścicielem autorskich praw majątkowych jest Elsan Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Zabrania się kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania projektu aranżacji oraz jego realizacji w innej lokalizacji jak określono w projekcie

Kontakt z projektantem (na terenie województwa lubelskiego):

Katarzyna Ostęp
tel.: 509 364 624
email: k.ostep@elsan.pl

Magdalena Grzywnowicz
tel.: 508 064 046
email: m.grzywnowicz@elsan.pl

W sprawie projektów na terenie woj. mazowieckiego prosimy o kontakt z naszymi punktami sprzedaży w Piasecznie i Zakręcie.

Projekt

Projekt

Projekt

projekt

Projekt

Projekt